“Lead scoring is a methodology used to rank prospects against a scale that represents the perceived value each lead represents to the organization” (Hubspot’s definition). Lead scoring heeft tot doel de verstrekking van informatie aan verkoopmensen over de kans om een prospect naar een klant te converteren en, in het algemeen, om de totale efficiëntie van het verkoopproces te optimaliseren. Door de uitwerking van een lead scoring model gaan we ervan uit dat het ideale klantprofiel bekend is en daardoor kunnen er scores worden toegekend op basis van relevante criteria. Die criteria kunnen “demografisch” of “gedrag” gebaseerd zijn.

  • Demografische criteria: of het aanbod aan behoeftes van die persoon voldoet
  • Gedragscriteria: het niveau van gehechtheid/interesse voor het product

Met lead scoring verliest salesteam geen tijd met ongekwalificeerde prospecten (met een lage score) en mensen die straks tot een aankoop zullen overgaan, worden niet meer omgeslagen.

Automotive lead scoring

Real-time lead scoring in retail- en automobielsector

Lead scoring wordt vaak in B2B en voor specifieke diensten gebruikt, maar retail- en automobielsector maken daar zelden gebruik van. Het is jammer des te meer omdat dergelijke aanpak aanzienlijke gevolgen voor sales zou kunnen hebben. Een oplossing zoals degene die Piximate voor verzameling van gegevens over het klantprofiel en van gegevens op een verkooppunt aanbiedt, maakt het mogelijk om een score toe te kennen door het analyseren van iemands gedrag – in real-time, in real world- en om het verkoopvolume te vergroten.

Stel u voor dat er camera’s op strategische plekken ongemerkt worden geïnstalleerd, in een autohandel bijvoorbeeld. Een klant die de showroom binnenloopt, wordt automatisch gedetecteerd. Zijn/haar gezichtssignatuur wordt rechtstreeks gescand en, indien van toepassing, gematcht met een al bestaande signatuur. Op die manier worden alle gegevens beschikbaar over zijn/haar vorige bezoeken, hoe lang hij/ze een wagen in het bijzonder heeft bekeken, zijn/haar interacties met de verkoper, en meer. U beschikt dan rechtstreeks over waardevolle indicaties over zijn/haar positie in sales funnel. Om zich te verzekeren dat er geen verkoopgelegenheid wordt laten gaan, kunnen salesmensen real-time meldingen krijgen bijvoorbeeld als de bezoeker al een tijdje in de showroom aanwezig is zonder dat hij/ze een interactie met de verkoper had gehad of als hij/ze tekenen van ongeduld laat zien. Camera’s detecteren ook als iemand die al meerdere keren is gekomen (maar alleen) nu met zijn/haar partner terugkomt. Dat is een duidelijk teken dat die persoon tot een aankoop wil overgaan en dat overeenkomt met de laatste stap in het besluitvormingsproces. U zult zeker deze prospecten willen verwennen om ze naar klanten te converteren.

Bepaal uw eigen live lead scoring strategie

De technologie gebruikt door Piximate detecteert alles wat een menselijk oog zou zien. Deze gegevens worden verwerkt met behulp van AI en machine learning. U krijgt dan alle gegevens waarmee u de verkoop kunt verhogen simpelweg door het verwerven van betere kennis en inzicht in uw potentiële klanten. Neem kennis van hun niveau van gehechtheid aan een product of een producten categorie in het bijzonder, bepaal hun specifieke koopgewoontes en nog veel meer.

Neem contact met ons op zodat we de invoering van uw real-time lead scoring strategie kunnen bespreken.